... ...
Η ΕΛΒΟ ΑΒΕ ως η μοναδική βιομηχανία στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων  στην Ελλάδα έχει ως κύρια αποστολή την ικανοποίηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε οχήματα και ανταλλακτικά ελληνικής κατασκευής εξασφαλίζοντας έτσι την αυτοδυναμία και το αξιόμαχο των Ε. Δ. με πολλαπλά οφέλη για την Ελληνική  Οικονομία. Η συνέχιση της λειτουργίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΒΟ που ήδη διαθέτει τριαντάχρονη εμπειρία  στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων είναι προφανές ότι πρέπει να αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή για την χώρα μας.  Στο άμεσο μέλλον, η ΕΛΒΟ ΑΒΕ προσδοκά να συμμετάσχει σε προγράμματα του νέου  ΕΜΠΑΕ.
Όραμα - Αποστολή και Αξίες
Ιστορικό
Διευθυντικά Στελέχη
Παρουσιάσεις