... ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε, ιδρύθηκε  το 1972 με την επωνυμία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. με σκοπό την παραγωγή και διάθεση  φορτηγών οχημάτων,  γεωργικών  ελκυστήρων και σταθερών  κινητήρων.

Το 1986, μετά από μεταβίβαση της Αυστριακήs συμμετοχής  στο Ελληνικό Δημόσιο, η εταιρεία μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Α.Β.Ε.  (ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.).

Τον Αύγουστο του 2000, μετά από διεθνή διαγωνισμό,  το 43% των μετοχών της  Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων  Α.Β.Ε., καθώς και το μάνατζμεντ, πέρασαν στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Τον Ιούνιο του 2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποχωρεί από την διοίκηση της εταιρείας την οποία αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Όραμα - Αποστολή και Αξίες
Ιστορικό
Διευθυντικά Στελέχη
Παρουσιάσεις