... ...
Η ΕΛΒΟ παράγει τροχοφόρα και τεθωρακισμένα οχήματα που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας καθώς επίσης Λεωφορεία και Φορτηγά για τις ανάγκες της Πολιτικής Αγοράς.

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού (MERCEDES, OSHKOSH, MAN-STEYR, AMG) η ΕΛΒΟ με την τεχνογνωσία και την υποδομή που διαθέτει έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών των ΕΔ της χώρας.

Συγκεκριμένα έχουν παραχθεί ή ευρίσκονται στην παραγωγή προϊόντα όπως:

 

Πολιτικά Οχήματα

 

Κατηγορία C
(
Civilian=Πολιτικά)
Τύπος Οχήματος
C 1 Φορτηγά Γενικής Χρήσης (ανατρεπόμενα – μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων)
C 2 Απορριμματοφόρα
C 3 Πυροσβεστικά παντός τύπου
C 4 Βυτιοφόρα (ύδατος – λυμμάτων)
C 5 Λεωφορεία (αστικά – υπεραστικά – τουριστικά)
C 6 Λεωφορεία (μεταφοράς προσωπικού εργοστασίων – ξενοδοχείων)

Δραστηριότητες
Στρατιωτικά Προϊόντα
Πολιτικά Προϊόντα
Ανταλλακτικά
Ανακατασκευές Οχημάτων
Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας