... ...
Οικονομικός Διευθυντής: Μυλόπουλος Κωνσταντίνος

Γενικός Τεχνικός Διευθυντής: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Διαχείρισης Έργων Στρατιωτικός Τομέας: Κατερτζής Δημήτριος

Διευθυντής Διαχείρισης Έργων Πολιτικός Τομέας: Κισκίνης Ανδρέας

Διευθυντής Προμηθειών: Καρακατσάνης Ιωάννης

Διευθυντής Ανάπτυξης: Μέλλος Ιωάννης

Διευθυντής Προγραμματισμού Παραγωγής: Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Διευθυντής Παραγωγής: Γκόγκος Βασίλειος

Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου: Ζήκος Γεώργιος

Διευθυντής Συντήρησης και Επεκτάσεων: Σκαρλατάκης Πέτρος

Διευθυντής Μηχανογράφησης: Δεληγιάννης Ιωάννης

Διεύθυνση Διοικητικού: Ρεϊζόπουλος Γεώργιος

Όραμα - Αποστολή και Αξίες
Ιστορικό
Διευθυντικά Στελέχη
Παρουσιάσεις