... ...
Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1972 ως Στάγιερ Ελλάς Α.Β.Ε. με σκοπό την παραγωγή και διάθεση φορτηγών, γεωργικών ελκυστήρων και σταθερών κινητήρων.

Το 1986, μετά από μεταβίβαση της Αυστριακής συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο, η εταιρεία μετονομάσθηκε σε Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε. (ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.).

Τον Αύγουστο του 2000, μετά από διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Β.Ε. το 43% των μετοχών της καθώς και η διοίκηση πέρασαν στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Τον Ιούνιο του 2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποχωρεί από την διοίκηση της εταιρείας την οποία αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο.


Όραμα - Αποστολή και Αξίες
Ιστορικό
Διευθυντικά Στελέχη
Παρουσιάσεις