... ...
Η ΕΛΒΟ διαθέτει οργανωμένες αποθήκες με γνήσια ανταλλακτικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για όλους τους τύπους των οχημάτων που  έχει κατασκευάσει και έχει προμηθεύσει στην Ελληνική αγορά των Πολιτικών και Στρατιωτικών οχημάτων.
Δραστηριότητες
Στρατιωτικά Προϊόντα
Πολιτικά Προϊόντα
Ανταλλακτικά
Ανακατασκευές Οχημάτων
Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας