... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 9

Bus

M 9-1

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

M 9-2

Ανακατασκευές λεωφορείων

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t