... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 2

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ HUMMER

M 2.1

Όχημα MERCEDES 1 ¼ to παντοδαπού εδάφους Γενικής Χρήσεως και άλλων ειδικών εφαρμογών.

Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 43%

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t