... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 8

Armoured Vehicles

M 8-1

Άρμα μάχης LEO 2 HEL

(συναρμολόγηση – πλ. ολοκλήρωση, έλεγχος, δοκιμές συστήματος με πλήρη αφομοίωση της τεχνογνωσίας του προϊόντος. Συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις κτίριο ηλεκτρομαγνητικών ελέγχων, πλήρης πίστα δοκιμής καθώς επίσης καινούρια κτίρια συναρμολόγησης σκάφους και πύργου)

M 8-2

Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (περίπου 800 οχ. με ΕΠΑ 55%)

M 8-3

Τεθωρακισμένο όχημα μάχης με πυροβόλο 30mm ΤΟΜΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ως πρωτότυπο
Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t