... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ MERCEDES 1/4t

M 1.1

Διοικητικό παντοδαπού εδάφους – MERCEDES 4x4 (jeep)

M 1.2

Αναγνωρίσεως παντοδαπού εδάφους – MERCEDES 4x4 (jeep)

M 1.3

Φορέας αντιαρματικού MILAN – MERCEDES 4x4 (jeep)

M 1.4

Φορέας αντιαρματικού TOW – MERCEDES 4x4 (jeep)

M 1.5

Φορέας ΠΑΟ (Πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως) 4x4 (jeep)

M 1.6

Ασθενοφόρο

Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 40%

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t